Petra Park Suites Güvenli yaşam Sağlam yapı Lüksün yeni yorumu
Projelerimiz

Kaliteye, inovatif fikirlere önem veren Kumbasar İnşaat, gelişen teknoloji ile altyapı, üst yapı ve çevre teknolojilerini bünyesindeki projelerinde üretime entegre ederek hareket etmektedir.

TASARIM

İnşaatta başarılı bir tasarım süreci, bir projenin hayata geçirilmesinde kritik bir rol oynar. İyi bir tasarım, yapılan işin amacına uygun, güvenli, estetik açıdan çekici, çevresel faktörlere duyarlı ve ekonomik bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar. Fonksiyon ve kullanılabilirlik açısından düşünülen bir tasarım, yapının iç ve dış mekanlarının etkili bir şekilde planlanmasına imkan tanır. Ayrıca, güvenlik ve dayanıklılık prensiplerine odaklanarak, projenin gelecekteki olası zorluklara karşı dirençli olmasını sağlar. Tasarımın, maliyet ve kaynak verimliliği açısından optimize edilmesi, projenin bütçesinin kontrol altında tutulmasına yardımcı olur. Teknolojik entegrasyon ve sürdürülebilirlik prensiplerinin düşünüldüğü bir tasarım süreci, projenin çağdaş ve çevre dostu olmasına katkıda bulunur. Ayrıca, proje yönetimi ve inşaat sürecini düzenleyen bir tasarım, zamanında ve başarıyla tamamlanmasını sağlar. Başarılı bir tasarım süreci, inşaat sektöründe kaliteli ve uzun ömürlü yapıların oluşturulmasını mümkün kılar.

ERGONOMİ

Evlerde ergonominin önemi, konforlu ve işlevsel bir yaşam alanı oluşturmak, sağlıklı bir yaşam tarzını desteklemek ve günlük aktiviteleri kolaylaştırmak açısından büyük bir rol oynar. Kumbasar İnşaat yapmış olduğu yaşam alanlarında ergonomik bir ev tasarımı, mobilya düzenlemeleri, depolama alanları ve genel iç mekan düzeni ile odaların kullanımını optimize eder.
Ev sakinlerinin genel sağlığını ve refahını artırarak, evdeki yaşam kalitesini yükseltir. Aynı zamanda, evin bireylerin ihtiyaçlarına uygun olması, evdeki günlük aktivitelerin keyifli ve verimli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.

İNŞAAT

İnşaat, toplumların gelişimine ve yaşam standartlarının iyileştirilmesine yönelik temel bir unsurdur. İnşaat sektörü, konut, altyapı, ticaret ve endüstri gibi birçok alanda projelerin hayata geçirilmesini sağlar. Bu projeler, sadece ekonomik büyümeye katkıda bulunmakla kalmaz, aynı zamanda istihdam yaratır, yerel ekonomileri güçlendirir ve bireylerin yaşam kalitesini artırır. İnşaatın önemi, sadece fiziksel yapıları oluşturmakla sınırlı değildir; aynı zamanda toplumları bir araya getirir, sosyal alanları zenginleştirir ve kültürel değerleri yansıtan mekanlar inşa eder. Altyapı projeleri, su ve enerji temini gibi temel ihtiyaçları karşılamak için kritik bir rol oynar. Bu nedenle, inşaat sektörü, bir toplumun sürdürülebilir büyümesi ve gelişimi için stratejik bir öneme sahiptir.

Kumbasar İnşaat Sismik İzolatör

Sürtünmeli Sarkaç Tip Sismik İzolatörler

Victor Zayas, 1980'li yıllarda Sürtünme Esaslı Pendulum tipi deprem yalıtım birimleri geliştirdi. Son zamanlarda, yüksek üretim hızı nedeniyle tercih edilmektedir.

İzolatör

Sismik İzolatör
Özellikleri

Deprem yalıtımı (sismik izolasyon, sismik yalıtım ya da taban yalıtımı da denir), yapının kendisi ile temeli arasına yerleştirilen özel cihazlar (deprem yalıtım cihazları) sayesinde yapı ile zemin arasında bir katman oluşturarak, yapının ve yapının içindeki tüm bileşenlerin depremin yıkıcı etkilerinden korunmasını sağlayan bir yöntemdir.

Deprem izolatörleri (deprem yalıtım cihazları, sismik izolatör veya taban yalıtım cihazları da denir) yapılarda her kolona birer tane, perde altlarına ise birden fazla olacak şekilde yerleştirilerek üst yapı temelden ve zeminden ayrılır.

PETRA PARK SUITES

” şehrin merkezinde özel yaşam “
0 %

Kaliteli Yapı

0

‘dan fazla proje

0

Yıllık Tecrübe

İzolatör

Sismik İzolatörün Yararları

  • Yüksek düzeyde can güvenliği,
  • Minimum düzeyde bakım gerekliliği,
  • Araştırma – geliştirmeye ait projelerin korunması,
  • Yapıyı ayakta tutan taşıyıcı elemanlarda minimum düzeyde hasar,
  • Şiddetli deprem sonrasında bile yapıyı kısa sürede kullanabilme olanağı,
  • Özellikle ulaşımda önem arz eden köprü ve viyadük gibi bölümlerin hasar görmeksizin kullanımına devam edilebilmesi,
  • Yapı içerisinde yer alan eşya ve cihazların korunması,
  • Ulaşım yapılarındaki devam eden süreklilik,

PERA PARK SUITES
" tarihin merkezinde özel bir yaşam "